Sure Açıklaması
(Allah’ın «yüce» anlamındaki adıyla başladı­ğı için «el-A’la» denilen bu sure Mekke‘de nazil olmuştur ve 19 ayettir. Cenab-ı Allah bu surede kâinatın esrarını, oluşunu, işleyişini özlü bir anlatımla ifade etmiştir.)

Sureyi Dinle [Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

 1. Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
 2. O, (âlemi yoktan) yarattı da bir düzen içinde biçim verdi.
 3. Takdir etti de böylece hidayet etti.
 4. Ve yemyeşil otlağı çıkardı.
 5. Ve ardından onu kuru, kara bir du­ruma soktu.
 6. Sana okutacağız da artık bir daha asla unutmayacaksın.
 7. Elbette Allah dilerse o başka (çün­kü O, her şeye gücü yetendir). Şüphesiz O, açıkta olanı da bilir, saklı duranı da.
 8. Ve sana en kolay olanı kolaylaştırı­rız.
 9. Şu halde hatırlat, eğer hatırlatma bir yarar sağlayacaksa.
 10. (Allah’tan) İçi titreyerek korkan ha­tırlayıp kendine gelir.
 11. Azgın olan da ondan (hatırlatmalar­dan) kaçınır.
 12. O, en büyük ateşe girecektir.
 13. Sonra onun içinde o; ne ölür, ne de dirilir.
 14. Doğrusu kurtuluşa ermiştir te­mizlenip arınan
 15. Ve Rabbinin ismini zikredip na­maz kılan
 16. Hayır, siz, dünya hayatını seçip üstün tutuyorsunuz.
 17. Ahiret ise daha hayırlı ve daha süreklidir.
 18. Şüphesiz bu (hakikat), önceki sahifelerde vardır.
 19. İbrahim’in ve Musa’nın sahifele­rinde