Sure Açıklaması
Medine’de nazil olmuştur ve 12 ayettir. «Talâk», boşama anlamına gelir. Sure boşama konusunu ihtiva ettiği için bu ismi almıştır.

Sureyi Dinle [Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Göğe ve Tarık’a andolsun.

2- Tarık’ın ne olduğunu sana bildiren nedir?

3- (Karanlığı) Delen yıldızdır.

4- Üzerinde gözetleyici koruyucu bulunmayan hiç bir kimse yoktur.

5- İnsan hangi şeyden yaratıldığına bir baksın!

6- Dökülüp atılan bir sudan yaratıldı.

7- (Bu su,) Bel kemiği ile kaburgalar arasından çıkar.

8- Hiç şüphesiz (Allah,) onu yeniden döndürmeye güç yetirendir.

9- Sırların orta yere çıkarılacağı gün.

10- Artık onun ne gücü vardır, ne de bir yardımcısı.

11- Andolsun (yıldızları) evirip çeviren göğe.

12- Yarılan yere.

13- Ki hiç şüphesiz O (Kur’an, hakla batılı) kesin ayırıcı bir sözdür.

14- O, bir şaka değildir.

15- Doğrusu onlar, hileli bir düzen planlayıp kuruyorlar.

16- Ben de bir düzen kurup hazır­lamaktayım.

17- Sen şimdi kâfirlere bir mühlet ver, kendilerine az bir süre tanı.