86. Tarık Suresi

(Mekke’de nazil olmuştur ve 17 ayettir. Adını, 1. ayette geçen «târik» kelimesinden alır. Târik, geceleyin gelen, şiddetlice vuran, kapı çalan demektir. Surede geçen «târik» ise gece fazla ışık saçan yıldıza denir ve bu ışık saçan yıldız, sabahyıldızıdır. Mecazî olarak da ünlü kişiye denir. Bir edebî sanat olarak, cahiliye devri, geceye; o devirde gelen Hz. Peygamber de geceyi aydın­latan ve sabahı müjdeleyen sabahyıldızına ben­zetilmiş olabilir.)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Göğe ve Tarık’a andolsun.

2- Tarık’ın ne olduğunu sana bildiren nedir?

3- (Karanlığı) Delen yıldızdır.

4- Üzerinde gözetleyici koruyucu bulunmayan hiç bir kimse yoktur.

5- İnsan hangi şeyden yaratıldığına bir baksın!

6- Dökülüp atılan bir sudan yaratıldı.

7- (Bu su,) Bel kemiği ile kaburgalar arasından çıkar.

8- Hiç şüphesiz (Allah,) onu yeniden döndürmeye güç yetirendir.

9- Sırların orta yere çıkarılacağı gün.

10- Artık onun ne gücü vardır, ne de bir yardımcısı.

11- Andolsun (yıldızları) evirip çeviren göğe.

12- Yarılan yere.

13- Ki hiç şüphesiz O (Kur’an, hakla batılı) kesin ayırıcı bir sözdür.

14- O, bir şaka değildir.

15- Doğrusu onlar, hileli bir düzen planlayıp kuruyorlar.

16- Ben de bir düzen kurup hazır­lamaktayım.

17- Sen şimdi kâfirlere bir mühlet ver, kendilerine az bir süre tanı.

Bana whatsapptan ulaş mı diyorsun? Numaranı bırak