Sure Açıklaması
(Mekke’de nazil olmuştur ve 25 ayettir. Göğün yarılmasından söz ettiği için bu adı almıştır.)

Sureyi Dinle[Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Gök, yarılıp parçalandığı zaman

2- Ve Rabbini dinleyip kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman.

3- Ve yer yayılıp dümdüz edildiği zaman.

4- Ve içinde olanları dışa atıp boşal­dığı zaman

5- Ve Rabbini dinleyip kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman (in­sanoğlu dirilerek yaptıkları ile karşılaşır).

6- Ey insan! Sen Rabbine kavuşun­caya kadar çalışıp çabalayacak, sonunda O’na kavuşacaksın.

7- Ama artık kimin kitabı sağ yanın­dan verilirse.

8- O, kolay bir hesap (sorgu) ile sor­guya çekilecek.

9- Kendi yakınlarına da sevinç için­de dönmüş olur.

10- Kimin de kitabı ardından verilir­se.

11- «Yetiş ey ölüm!» diye bağıracak.

12- Çılgın alevli ateşe girecek.

13- Çünkü o, (dünyada) kendi yakınları arasında sevinçliydi.

14- Doğrusu o, (Rabbine) bir daha dön­meyeceğini sanmıştı.

15- Hayır! Gerçekten Rabbi, onu çok iyi görendi.

16- Yooo! Yemin ederim şafak vak­tine.

17- Geceye ve toplayıp taşıdığı şey­lere

18- Dolunay halini aldığı zaman aya.

19- Ki şüphesiz siz (Allah’a doğru) bir­biriyle uyumlu bir aşamadan diğerine geçeceksiniz.

20- O halde onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?

21- Kendilerine Kur’an okunduğun­da secde etmiyorlar?

22- Aksine Küfre sapanlar yalanlıyorlar.

23- Oysa Allah, onların içlerinde sak­lı tutmakta olduklarını daha iyi bilendir.

24- O halde onları acıklı bir azap ile müjdele.

25- Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir (mükâfat) vardır.