Sure Açıklaması
(Mekke’de nazil olmuştur ve 4 ayettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamınadır. İslam’ın tevhid akidesinin en özlü ve anlamlı ifadesidir. Yenabi’ul Mevedde s.l25 ve Menakib-u Ibn-iMeğazili s.69-70’te yer aldığına göre Hz. Resulullah söyle buyurmuştur: «Ey Ali! Senin insanlar içindeki örneğin Kuran’daki ihlâs suresi gibidir Kim İhlâs suresini bir kere okursa, Kur’an’ın üçte birini okumuş gibidir Kim onu iki kere okursa, Kur’an’ın üçte ikisini okumuş olur Kim onu üç kere okursa, Kur’an’ı tamamen okumuş gibi olur Ey Ali! Sen de işte böylesin. Kim seni kalbi ile severse imanın üçte birine sahip olur. Kim seni kalbi ve dili ile severse imanın üçte ikisine sahip olur ve kim seni kalbi, dili ve eli ile severse imanın hepsine (yani kâmil imana) sahip olur Beni hak ile elçi gönderene and olsun ki, gök ehlinin seni sevdiği gibi yeryüzündekilerde sevseydi Allah’u Teâlâ hiç bir insana ateş ile azap vermezdi.)

Sureyi Dinle[Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- De ki: O Allah birdir.

2- Allah Samed’dir.

(Samed; her şeyin kendisine muhtaç olduğu ve hiç bir şe­ye ihtiyacı olmayan zât demektir)

3- O, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.

4- Hiç bir şey O’nun dengi değildir.