Sure Açıklaması
(Küfre sapanlardan söz ettiği için bu adı almıştır Mâûn sûresinden sonra Mekke’de nazil olmuştur ve 6 ayettir)

Sureyi Dinle[Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Deki: «Ey kâfirler!»

2- «Ben sizin taptıklarınıza tapmam. »

3- «Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz.»

4- «Ben de sizin taptıklarınıza tapa­cak değilim.»

5- «Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.»

6- «Sizin dininiz size, benim de di­nim bana.»