Sure Açıklaması
(Kevser, çok nimet demektir; ayrıca da cen­nette bir havuzun da adıdır Adiyât suresinden sonra Mekke’de nazil olmuştur ve 3 ayettir Erkek çocukları yaşamadığı için Peygamber’e (s.a.a) müşrikler, nesli kesik manasına «ebter» dediler Surede buna cevap verilmiştir Dolayısıyla Kevser’in reel örneklerinden biri de Peygamber’in soy çokluğudur Bugün dünyada hiç bir soy Peygamber’in soyundan sayıca daha çok değildir Düşmanlarının soyu kesildiği halde bugün dünyanın dört bir yanında Peygamber’in soyuna rastlamak mümkündür ve bu da nebevi mucizelerden biridir)

Sureyi Dinle[Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Şüphesiz, biz sana Kevser’i ver­dik.

2- O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

3- Senin düşmanın, asıl sonu kesik olandır.