Sure Açıklaması
Mâûn, zekât vermek yahut bir şeyi geçici olarak kullanması için birine vermek şeklinde yardım demektir Mekke’de (bazılarına göre ise Medine’de) nazil olmuştur ve 7 ayettir Dini yalanlayan, iyilikten uzak duran kimseler hakkında inmiştir.

Sureyi Dinle [Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Hesap gününü yalanlayanı gördün mü?

2- O, yetimi itip kakandır.

3- Ve yoksulu doyurmayı teşvik et­mez.

4- İşte (şu) namaz kılanların vay hali­ne!

5- Onlar, kıldıkları namazdan gafil­dirler.

6- Onlar, riya yapmaktadırlar.

7- Faydası olan her şeyi engellemek­tedirler.