Sure Açıklaması
(Kureyş’e cahiliye devrinde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıştır. Tin suresinden sonra Mekke’de nazil olmuştur ve 4 ayettir)

Sureyi Dinle[Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- (Hiç değilse) Kureyş’i bir araya getirip anlaş­tırdığı.

2- Yaz ve kış yolculuğunda onları ısındırıp ya­kınlaştırdığı için.

3- Şu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler.

4- O (Kâbe’nin Rabbi), kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuş­turandır.