Sure Açıklaması
(Kâbe’yi yıkmak isteyen Ebrehe ‘nin fillerle hücumunu ko­nu edindiği için bu adı almıştır. Kâfirûn suresinden sonra Mekke’de nazil olmuştur ve 5 ayettir.)

Sureyi Dinle[Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Fil sahiplerine Rabbinin ne ettiğini görme­din mi?

2- Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı?

3- Onların üzerine, sürü sürü kuşlar gönderdi.

4- Onlara pişirilip sertleştirilmiş balçık taşları atıyorlardı.

5- Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi yaptı.