Sure Açıklaması
Tekâsür, çokluk yarışı ve çoklukla övünmek demektir. Kevser suresinden sonra Mekke’de nazil olmuştur ve 8 ayettir. Cahiliye Arapları, mal, evlât ve akrabalarının çokluğunu bir gurur ve şeref sebebi sayarlar, hatta bu hususta yaşayanlarla ye­tinmeyip kabilelerinin üstünlüğünü geçmişleriyle de ispat etmek için kabirlere gider, ölmüş akraba­larının çokluğuyla övünürlerdi. Surede onların bu tutumu eleştirilmekte ve gerçek üstünlüğün ahirette ortaya çıkacağı belirtilmektedir.

Sureyi Dinle [Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Mal ve evlat çoğaltma yarışı sizi oyaladı.

2- Nihayet kabirleri boyladınız.

3- Hayır! İleride bileceksiniz.

4- Yine hayır! İleride bileceksiniz.

5- Hayır! Eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, (bu işin bir hata olduğunu anlardınız).

6- Şüphesiz o çılgınca yanan ateşi el­bette göreceksiniz.

7- Sonra onu gözünüzle kesin bir şe­kilde göreceksiniz.

8- Sonra o gün, bütün nimetlerden sorguya çekileceksiniz.

(Şüphesiz bu nimetlerin en önemlisi de Resulullah’ın sapmamak için ümmetine tavsiye ettiği Kur ‘an ve Ehl-iBey t nimetidir. Nitekim Mecme ‘ul Beyan ‘da yer aldığına göre İmam Sadık (a.s) bu ayette geçen nimetin Ehl-i Beyt olduğunu ifade et­miştir. Hatta Tefsir-i Burhan ‘da yer alan kimi ri­vayetlerde ise Allah’ın insana verdiği bir yiyeceği sormaktan çok daha yüce olduğu belirtilmiş ve ayette geçen nimetten maksadın Ehl-i Beyt nimeti olduğu önemle vurgulanmıştır.)